Nordic Gas är specialiserat på anläggningar för naturgas och biogas med höga krav på en säker och miljöriktig hantering.

Vi levererar nyckelfärdiga anläggningar med inriktning på gaslager och tankstationer.

Nordic Gas är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 respektive ISO 14 001.